Uchwały zarządu

Nr 1020/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania  pn.: „likwidacja obiektów składowania przeterminowanych środków ochrony roślin
i ich opakowań (tzw. mogilników) położonych w miejscowościach: Orońsko, Osiny, Podrogów i mogilnika znajdującego się w okolicach miejscowości Cecylówka, w obrębie Grabowy Las, oraz odpadów pestycydowych złożonych w mogilnikach znajdujących się w miejscowościach: Garlino, Zajezierze, Kamion oraz w magazynie znajdującym się
w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, położonych na terenie Województwa Mazowieckiego, wraz z rekultywacją terenów”.

więcej

Nr 1019/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu
w Ciechanowie na wynajęcie części dachu o powierzchni 17 m2 w budynku położonym              przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie, na rzecz Spółki P-4 Sp. z o.o.         w Warszawie.

więcej

Nr 1018/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Gostyninie Zalesiu oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1017/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie zatwierdzenia działań Marszałka Województwa Mazowieckiego podjętych
w związku z zagrożeniem powodziowym.

więcej

Nr 1016/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup wydawnictw, informatorów oraz pomocy dydaktycznych wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas różnego rodzaju spotkań z przedstawicielami
z kraju i zagranicy oraz podczas zawodów i konkursów odbywających się na terenie Mazowsza w 2010 roku.

więcej

Nr 1015/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków
na współorganizację Ukraińsko ‑ Polskiego Forum Gospodarczego.

więcej

Nr 1014/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie preliminarza wydatków związanych z przyjęciem delegacji Obwodu Kijowskiego Ukrainy w Warszawie w dniu 26 maja 2010 r.

więcej

Nr 1013/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi zamieszczenia dodatku tematycznego, dotyczącego planów na 2010 rok i dotychczasowych dokonań Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie ochrony zabytków, w 6 mazowieckich tygodnikach regionalnych.

więcej

Nr 1012/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi zamieszczenia dodatku tematycznego
w 6 mazowieckich tygodnikach regionalnych, dotyczącego XI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1011/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi zamieszczenia dodatku tematycznego
w 6 mazowieckich tygodnikach regionalnych, dotyczącego Mazowieckich obchodów Roku Chopinowskiego.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.