Uchwały zarządu

Nr 1010/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego
oraz egzaminy językowe w marcu i kwietniu 2010 roku.

więcej

Nr 1009/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajmie sal
do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w 2010 roku.

więcej

Nr 1008/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi wynajmu autokarów na egzaminy praktyczne dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych.

więcej

Nr 1007/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego będące odpowiedzią
na protest Stowarzyszenia „Szydłowieckie Forum Gospodarcze” z dnia 23 marca
2010 roku.

więcej

Nr 1006/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

więcej

Nr 1005/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 1004/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.