Uchwały zarządu

Nr 1040/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przeprowadzenia konferencji
nt. „Racjonalne wykorzystanie energii przy produkcji warzyw i kwiatów w systemie szklarniowym”.

więcej

Nr 1039/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu pucharów i nagród rzeczowych dla sześciu finalistów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych etapu wojewódzkiego
na Mazowszu.

więcej

Nr 1038/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych wwyniku procedury odwoławczej ramach konkursu otwartego nr 4/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”;Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1037/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie ustanowienia likwidatora Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie
‑ Jeziornie.

więcej

Nr 1036/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie ustanowienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

więcej

Nr 1035/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie ustanowienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

więcej

Nr 1034/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałęw sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącego finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Instytucje Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                             i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej

Nr 1033/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce „Koleje Mazowieckie ‑ KM" sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Parkuj i Jedź".

więcej

Nr 1032/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie rozwiązania niektórych umów zawartych z przedsiębiorstwem „Wiesław Glinowiecki, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lastmar” Drogi i Budowy, Hurtownia Materiałów Budowlanych Wiesław Glinowiecki, ul. Kolonie 2A, 07 ‑ 411 Rzekuń”.

więcej

Nr 1031/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałęw sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Spółce „Koleje Mazowieckie ‑ KM" sp. z o.o. przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie robót związanych z wybudowaniem dwóch parkingów w Józefowie i Michalinie w ramach realizacji drugiego etapu projektu „Parkuj i Jedź".

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.