Uchwały zarządu

Nr 1030/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie rozwiązania porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim
i Miastem Józefów w sprawie włączenia budowy parkingów w lokalizacji Michalin
i Józefów do projektu inwestycyjnego w ramach systemu „Parkuj i Jedź” i współpracy przy realizacji tego projektu.

więcej

Nr 1029/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Zbrojowni
na Zamku w Liwie.

więcej

Nr 1028/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałęw sprawie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   w Warszawie.

więcej

Nr 1027/350/10 z dn. 25-05-2010

uchylająca uchwałęw sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

więcej

Nr 1026/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie.

więcej

Nr 1025/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przekazania przez Województwo Mazowieckie Województwu Zachodniopomorskiemu Stałej Wystawy Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach stanowiącej filię Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

więcej

Nr 1024/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji roboczego spotkania Dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1023/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie sfinansowania kosztów podróży osób delegowanych przez Województwo Mazowieckie na trzydniowe seminarium w Sztokholmie w maju 2010 r.

więcej

Nr 1022/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna ‑
Priorytet 1.Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ‑ Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno
‑ terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

więcej

Nr 1021/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.