Uchwały zarządu

Nr 235/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.

więcej

Nr 234/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie ugody z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „LECZNICA CENTRUM” z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie zwrotu na rzecz Wierzyciela należności z tytułu spłaconych rat kredytu zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 233/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 232/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

więcej

Nr 231/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie.

więcej

Nr 230/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

więcej

Nr 229/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

więcej

Nr 228/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie.

więcej

Nr 227/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

więcej

Nr 226/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.