Uchwały zarządu

Nr 185/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

więcej

Nr 184/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

więcej

Nr 183/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

więcej

Nr 182/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie Planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej

Nr 181/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Radomiu na rozbiórkę budynku myjni z garażami, znajdującego się na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Wernera 4.

więcej

Nr 180/18/11 z dn. 01-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Popiełuszki, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

więcej

Nr 179/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Narutowicza 80 w Otwocku.

więcej

Nr 178/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 177/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie przekazania w użyczenie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie nieruchomości niezabudowanej położonej w Liwie.

więcej

Nr 176/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na zawarcie umowy najmu sali sekcyjnej o powierzchni 40 m2 w budynku Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie na rzecz Prokuratury Okręgowej w Płocku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.