Uchwały zarządu

Nr 165/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2011, które odbędą się w terminie 1 – 3 kwietnia 2011 roku w Warszawie.

więcej

Nr 164/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie zakupu koncertu pasyjnego w wykonaniu Chóru „Lira” organizowanego w 6 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II.

więcej

Nr 163/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie pokrycia kosztów przeprowadzenia na terenie Województwa Mazowieckiego cyklu sześciu szkoleń nt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych - stan i perspektywy”.

więcej

Nr 162/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji poświęconej możliwościom prowadzenia właściwej polityki rolnej na obszarach narażonych na wystąpienie zjawiska powodzi, która odbędzie się w I półroczu 2011 r. w Wyszogrodzie.

więcej

Nr 161/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Błędów dotyczącego współorganizowania V Konferencji Sadowniczej w „Największym Sadzie Europy”, która odbędzie się w Błędowie.

więcej

Nr 160/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 159/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Fundację Partnerską Grupę Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 158/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2011 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016 – 2018.

więcej

Nr 157/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.

więcej

Nr 156/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2011 przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.