Uchwały zarządu

Nr 175/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym.

więcej

Nr 174/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anettcie Mantiuk do przejęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego mienia pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego Wojewódzkiej Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce, do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego oraz w sprawie jego dalszego zadysponowania.

więcej

Nr 173/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

więcej

Nr 172/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 171/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 170/18/11 z dn. 01-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie.

więcej

Nr 169/18/11 z dn. 01-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 168/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.

więcej

Nr 167/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw do umowy Nr 39N6/154/2008 (Mz-081-MBS-68/08) z dnia 23 kwietnia 2010 r. zawartej pomiędzy Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” i PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie dotyczącej najmu placu o powierzchni 1500 m2  przy dworcu kolejowym w Teresinie – Niepokalanowie.

więcej

Nr 166/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów promocyjnych oraz kalendarzy na 2012 rok z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.