Uchwały zarządu

Nr 155/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

więcej

Nr 154/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

więcej

Nr 153/18/11 z dn. 01-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy”, dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 152/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dodatku funkcyjnego dla Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

więcej

Nr 151/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie umowy użyczenia ruchomości zawartej w dniu 13 maja 2003 r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Akademią Medyczną w Warszawie.

więcej

Nr 150/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

więcej

Nr 149/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

więcej

Nr 148/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych za realizację II etapu zadania „konwersja mapy zasadniczej z postaci analogowej lub numerycznej, redakcja bazy danych numerycznej mapy zasadniczej oraz włączenie tych danych do tworzonej zintegrowanej bazy danych”, realizowanego w ramach umowy Nr 42/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

więcej

Nr 147/18/11 z dn. 01-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie systemu informatycznego e-Urząd wraz z wdrożeniem jego podstawowych komponentów (rdzenia systemu) w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Nr 146/18/11 z dn. 01-02-2011

w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Województwo Mazowieckie w Stowarzyszeniu Regionów Lotniskowych ARC (Airport Regions Conference) oraz wyznaczenia przedstawiciela Województwa Mazowieckiego do składu Zarządu tego Stowarzyszenia.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.