Uchwały zarządu

Nr 2046/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na użyczenie Telekomunikacji Polskiej S.A.   gruntu zlokalizowanego w Ostrołęce, przy Alei Jana Pawła II 120.

więcej

Nr 2045/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, położonej w Ostrołęce przy ul. Fortowej, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

więcej

Nr 2044/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu  realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch. w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

więcej

Nr 2043/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie, nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.

więcej

Nr 2042/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg płożonych na terenie powiatu ostrołęckiego.

więcej

Nr 2041/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Mazowieckiego w Komisji dokonującej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

więcej

Nr 2040/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie posiadanych przez Instytucję Filmową „MAX-FILM” S.A. udziałów w spółce „Centrum Praha” Sp. z o.o. .

więcej

Nr 2039/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy dotacji o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Zakup spalinowych autobusów szynowych”.

więcej

Nr 2038/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rzecz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

więcej

Nr 2037/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji roboczego spotkania Komisji Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.