Uchwały zarządu

Nr 2128/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

więcej

Nr 2127/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy spalinowego, dwuczłonowego pojazdu trakcyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o.

więcej

Nr 2126/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie upoważnienia do podpisania przez Województwo Mazowieckie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o przelewie praw z Umowy Rocznej na rok 2014 w ramach Umowy Wsparcia dotyczącej projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.

więcej

Nr 2125/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2124/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2123/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na Osiedlu Zalesie 11 w Gostyninie oraz zakupu ogłoszenia prasowego

więcej

Nr 2122/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składnia oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z realizacją umowy Nr NI-II.ZP.U.272.18.2012.AR z dnia 18 maja 2012 r. na wykonanie operatów szacunkowych

więcej

Nr 2121/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 2120/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 2119/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących Warszawską Kolej Dojazdową wraz z infrastrukturą, posadowioną na tych nieruchomościach

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.