Uchwały zarządu

Nr 2265/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej

więcej

Nr 2264/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 2263/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku publikacji „Informator o podmiotach leczniczych oraz Krajowym Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym w Dąbku, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 2262/311/13 z dn. 17-12-2013

uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na organizacji dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2261/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług związanych z organizacją VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich

więcej

Nr 2260/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na organizację oraz zatwierdzenie regulaminu VII edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku”

więcej

Nr 2259/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące

więcej

Nr 2258/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie pokrycia poniesionych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. kosztów związanych z realizacją w 2013 roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Internet dla Mazowsza” zawartej w dniu 29 kwietnia 2011 r.

więcej

Nr 2257/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”

więcej

Nr 2256/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu studyjnego dla mazowieckich przedstawicieli Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na Doroczne Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego organizowanego w Rugi, Niemcy

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.