Uchwały zarządu

Nr 2215/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 2214/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rzecz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

więcej

Nr 2213/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie przysługującej spółce RWE Polska S.A.

więcej

Nr 2212/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie porozumienia dotyczącego przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

więcej

Nr 2211/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji konferencji pod nazwą „III Kongres Promocji Mazowsza”

więcej

Nr 2210/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 2209/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „E - zdrowie dla Mazowsza”

więcej

Nr 2208/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

więcej

Nr 2207/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie powołania Komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące prowadzenie ośrodka adopcyjnego, z możliwością zawarcia umowy wieloletniej

więcej

Nr 2206/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze – polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmującego prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w roku 2014, 2015 i 2016

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.