Uchwały zarządu

Nr 2235/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku oraz miejsca parkingowego na rzecz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 2234/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku

więcej

Nr 2233/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu, znajdującego się na terenie nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II 120A w Ostrołęce

więcej

Nr 2232/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na użyczenie na rzecz Związków Zawodowych pomieszczenia w piwnicy budynku kuchni, znajdującego się na terenie nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II 120A w Ostrołęce

więcej

Nr 2231/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Szpitalnej na rzecz Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o.

więcej

Nr 2230/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w Garwolinie przy Al. Legionów 11 na rzecz Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

więcej

Nr 2229/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krętej

więcej

Nr 2228/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków zespołów egzaminacyjnych wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii XI i XII w 2013 r.

więcej

Nr 2227/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku

więcej

Nr 2226/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sobolew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sobolew

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.