Uchwały zarządu

Nr 2255/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług związanych z udziałem delegacji regionalnej z Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Owocowo - Warzywnych „Fruit Logistica 2013” w Berlinie w Niemczech

więcej

Nr 2254/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania oraz przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagród laureatom VI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

więcej

Nr 2253/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 2252/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącego współpracy w realizacji programu „Jedz witaminy – wracaj do zdrowia” oraz na wydatkowanie środków na realizację tego porozumienia

więcej

Nr 2251/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę druku i dostawy „Przewodnika - opieka psychiatryczna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu”

więcej

Nr 2250/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i 17a

więcej

Nr 2249/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w celu organizacji i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 15 grudnia 2013 r. do dnia 13 grudnia 2014 r.

więcej

Nr 2248/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na użyczenie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Korczyńskiej 10 oraz ul. Urle 11 w Warszawie

więcej

Nr 2247/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie powierzenia Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” - w miejscowości Teresin w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

więcej

Nr 2246/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie powierzenia Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” - w miejscowości Siedlce w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.