Uchwały zarządu

Nr 1042/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie przyjęcia treści projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z załącznikami

więcej

Nr 1041/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”

więcej

Nr 1040/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Miastu Sierpc pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”

więcej

Nr 1039/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1038/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie przy XXX ozn. hip. XXXXX

więcej

Nr 1037/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 1036/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie powołania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o.o.

więcej

Nr 1035/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o. o.

więcej

Nr 1034/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp. z o. o.

więcej

Nr 1033/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie zawarcia porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie projektu pn.: „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.