Uchwały zarządu

Nr 1002/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia ruchomego przejętego po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 1001/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w majątek ruchomy przejęty po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie niestanowiący muzealiów

więcej

Nr 1000/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu

więcej

Nr 999/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie odmowy umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od M. i A. małżonków Ł.

więcej

Nr 998/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie umorzenia z urzędu należności Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 997/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 996/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 995/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej

Nr 994/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

więcej

Nr 993/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.