Uchwały zarządu

Nr 992/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 991/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w formie wsparcia realizacji zadania

więcej

Nr 990/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

więcej

Nr 989/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 988/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.