Uchwały zarządu

Nr 2230/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla konkursu nr 1/3.4/I-II/2006. więcej

Nr 2229/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Mazowieckiego PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. oraz wydatkowania środków przeznaczonych na zapłatę pierwszej raty ceny zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. więcej

Nr 2228/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. więcej

Nr 2227/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego przy podejmowaniu uchwał wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. więcej

Nr 2226/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 2225/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2224/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2223/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów przyjęcia na Mazowszu delegacji z Prowincji Bas – Congo (Demokratyczna Republika Konga) w dniach 27 października – 1 listopada 2007 roku. więcej

Nr 2222/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na opracowaniu Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2221/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy nr 41/KP.III./D/07 z dnia 14 marca 2007 roku o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „Rekonstrukcja murowanej obory z Alojzowa”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.