Uchwały zarządu

Nr 2227/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 2 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2226/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 2 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/1.3/1/2008 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2225/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 2 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2224/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 3 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2223/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie kształcenia stawicznego w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 trwającego od dnia 22 kwietnia 2009 r.
więcej

Nr 2222/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2009 roku. więcej

Nr 2221/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 12 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 2220/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zlecenia wykonania analizy mazowieckiego rynku funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
więcej

Nr 2219/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej sposobu postępowania w sytuacji niespójności dokumentów, składanych w II etapie konkursów przeprowadzanych w trybie z preselekcją względem zapisów we Wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2218/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej Działania 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w zakresie pomocy publicznej oraz wskazań dla Instytucji Zarządzającej odnośnie trybu udzielenia pomocy. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.