Uchwały zarządu

Nr 2177/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w 2009 roku. więcej

Nr 2176/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu oraz odmowy umorzenia odsetek za zwłokę.
więcej

Nr 2175/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
więcej

Nr 2174/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz odmowy umorzenia odsetek za zwłokę.
więcej

Nr 2173/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na obsługę rachunku bankowego Województwa Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz kredytu w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2172/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2171/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2170/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r. więcej

Nr 2169/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 50.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. więcej

Nr 2168/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.