Uchwały zarządu

Nr 2207/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Domem Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk dotyczącego promocji Mazowsza podczas XIII Edycji Festiwalu Nauki oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.
więcej

Nr 2206/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie IV edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu.” więcej

Nr 2205/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu usługi produkcji filmu promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz opracowania projektu i wykonania animacji prezentacji multimedialnej. więcej

Nr 2204/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu usługi opracowania projektu graficznego artykułu promującego Województwo Mazowieckie wraz z zamieszczeniem w przewodniku biznesowym „Top Business Guides”.
więcej

Nr 2203/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, dotyczącego współorganizacji Obchodów 60 – lecia powstania Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. więcej

Nr 2202/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania Gminie Garbatka – Letnisko pomocy w formie rzeczowej, drewna pochodzącego z wycinki 19 szt. drzew przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tablice – Mazowszany w km 3 + 924 do km 5 + 500, na terenie gminy Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie.
więcej

Nr 2201/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego na lata 2009 – 2010. więcej

Nr 2200/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie upoważnienia do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego studium wykonalności dla projektu ”Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie – z uwzględnieniem budowy skrzyżowania bocznicy kolejowej z drogą krajową nr 62 wraz z przystankiem na terenie lotniska oraz zakupem 16 sztuk czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”. więcej

Nr 2199/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza z obowiązku przeprowadzenia trybu przetargu przy wydzierżawieniu części gruntu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie. więcej

Nr 2198/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie na użyczenie pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. 1 225,18 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Płockiej 100 w Ciechanowie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.