Uchwały zarządu

Nr 2217/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu ogłoszeń prasowych o naborze kandydatów na ekspertów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2216/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu projektów graficznych oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby II edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.
więcej

Nr 2215/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wyrażenia zgody na organizację II edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. więcej

Nr 2214/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zatwierdzenia treści aneksu nr 1 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008 r.
więcej

Nr 2213/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
więcej

Nr 2212/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego 1/6.1.2/2009 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”; Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Nr 2211/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Teatru Praga w Warszawie. więcej

Nr 2210/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu usługi przygotowania artykułu promującego Województwo Mazowieckie polegającej na przygotowaniu tekstu, opracowaniu graficznym i zamieszczeniu w miesięczniku „Stolica”.
więcej

Nr 2209/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu usługi polegającej na cateringu podczas XI Dożynek Województwa Mazowieckiego, które odbędą się w Siedlcach dnia 30 sierpnia 2009r. więcej

Nr 2208/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Towarzystwem Przyjaciół Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna dotyczącego promocji Mazowsza podczas wystawy pn. „O Wolność i Solidarność” oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.