Uchwały zarządu

Nr 2187/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji w ramach RPO WM indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. więcej

Nr 2186/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji w ramach RPO WM indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. więcej

Nr 2185/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. więcej

Nr 2184/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
więcej

Nr 2183/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wydatkowania środków finansowych w roku 2009 na pokrycie należności za opracowanie studiów wykonalności indywidualnych projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
więcej

Nr 2182/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie skargi z dnia 15 lipca 2009 r. Pani Oleny Cherpakovej na funkcjonowanie Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 2181/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie skargi z dnia 24 lipca 2009 r. Pani Zofii Dąbrowskiej oraz rodzin pacjentów Oddziału Psychiatryczno – Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach dotyczącej pracowników Oddziału.
więcej

Nr 2180/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie skargi Pana Bogdana Glinki Burmistrza Gminy Myszyniec z dnia 12 maja 2009 roku na sposób realizacji zadań przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2179/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Piotra Gołaszewskiego na bezczynność Zarządu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2178/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu programów Województwa Mazowieckiego mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.