Uchwały zarządu

Nr 2197/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 11. więcej

Nr 2196/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Płocku przy ulicy Nowowiejskiego 6. więcej

Nr 2195/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sochaczewskiemu na zadanie „Zakup wyposażenia boisk przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.” więcej

Nr 2194/272/09 z dn. 25-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami (SIWRM 2008). więcej

Nr 2193/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu dotyczącego współorganizacji „Święta Chleba”, które odbędzie się 6 września 2009 r.
więcej

Nr 2192/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
więcej

Nr 2191/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji w dniu 11 września 2009 r. w Teresinie dla rolniczych grup producenckich funkcjonujących w Województwie Mazowieckim nt. księgowości w grupie, funkcjonowania grupy lub organizacji producentów owoców i warzyw jako firmy oraz uznanych systemów jakości w europejskim obrocie towarowym, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia oraz wynajmu sali wykładowej.
więcej

Nr 2190/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie pokrycia kosztów przygotowania materiałów i wygłoszenia wykładów w dniu 11 września 2009 r. w Teresinie podczas konferencji dla rolniczych grup producenckich funkcjonujących w Województwie Mazowieckim nt. księgowości w grupie, funkcjonowania grupy lub organizacji producentów owoców i warzyw jako firmy oraz uznanych systemów jakości w europejskim obrocie towarowym.
więcej

Nr 2189/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie pokrycia kosztów zakupu materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji stoiska promocyjnego Mazowsza podczas Krajowych Dożynek Saksonii – Anhalt w Magdeburgu w dniach 19 - 20 września 2009 r. więcej

Nr 2188/272/09 z dn. 25-08-2009

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlińsk na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016” więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.