Uchwały zarządu

Nr 3145/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem W.A.R.K.A w sprawie współorganizacji Gali Konkursu „Lider Aktywności Lokalnej”. więcej

Nr 3144/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na organizacji koncertu „Wigilia z Chopinem” w ramach promocji Mazowsza. więcej

Nr 3143/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakupu pakietu promocyjnego podczas koncertu na Boże Narodzenie organizowanego przez Polskie Radio. więcej

Nr 3142/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” w ramach RPO WM
2007 - 2013.
więcej

Nr 3141/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. więcej

Nr 3140/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w roku 2009. więcej

Nr 3138/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi
na uciążliwość akustyczną na drodze wojewódzkiej nr 627 w Ostrowi Mazowieckiej.
więcej

Nr 3137/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku. więcej

Nr 3136/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom
z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
więcej

Nr 3135/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.