Uchwały zarządu

Nr 3114/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Płońsk na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020”.
więcej

Nr 3113/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szydłowieckiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej

Nr 3112/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu nagród w ramach organizacji VII edycji Konkursu pn. „Smak Ekologicznej Żywności”. więcej

Nr 3111/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zatwierdzenia regulaminu VII edycji konkursu ekologicznego pn. „Smak Ekologicznej Żywności”. więcej

Nr 3110/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadań polegających na współorganizacji najlepszych przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne (certyfikowane) realizowanych przez samorząd szczebla gminnego i powiatowego
w II półroczu 2009 roku.
więcej

Nr 3109/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno - szkoleniowego w Jastrzębi dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu radomskiego nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia. więcej

Nr 3108/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie pokrycia kosztów opracowania graficznego i wydania ulotki informacyjnej
o rolniczych grupach producenckich w Województwie Mazowieckim, uwarunkowaniach formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności tych grup.
więcej

Nr 3107/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego. więcej

Nr 3106/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego. więcej

Nr 3105/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.