Uchwały zarządu

Nr 3094/304/09 z dn. 08-12-2009

uchylająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów opracowania i przygotowania koncepcji kreatywnej kampanii wizerunkowej Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 3093/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu artykułu promującego Województwo Mazowieckie wraz z wypowiedzią Marszałka Województwa Mazowieckiego w magazynie „Polish Market” oraz opracowania i zamieszczenia prezentacji promującej Województwo Mazowieckie w portalu www.polishmarketonline.pl . więcej

Nr 3092/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Kadzidło
w sprawie współorganizacji koncertu pt.: „STAN WOJENNY – WSPOMNIENIA”
z okazji rocznicy stanu wojennego w Polsce oraz wydatkowania środków na jego realizację.
więcej

Nr 3091/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zlecenia opracowania opinii naukowo - eksperckiej dotyczącej wpłaty
do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej
(tzw. janosikowe).
więcej

Nr 3090/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w stosunku do przypadających Województwu Mazowieckiemu i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
więcej

Nr 3089/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: „Kierunki działań Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki zdrowotnej”. więcej

Nr 3088/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r. więcej

Nr 3087/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r. więcej

Nr 3086/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie weryfikacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. więcej

Nr 3085/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie ratingu finansowego na rynku krajowym i zagranicznym Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.