Uchwały zarządu

Nr 3124/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich. więcej

Nr 3123/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie. więcej

Nr 3122/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania Gminie Szczawin Kościelny w formie pomocy rzeczowej materiałów pochodzących z remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej
Nr 573 na odcinku od km 31 + 245 do km 31 + 442 w miejscowości Szczawinek.
więcej

Nr 3121/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie upoważnienia do wydawania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury. więcej

Nr 3120/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2010 r. zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania oraz zakupu usługi publikacji ogłoszenia prasowego.
więcej

Nr 3119/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakończenia likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Pruszkowie
i Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pruszkowie.
więcej

Nr 3118/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakończenia likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie Podlaskim. więcej

Nr 3117/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakupu usługi polegającej na druku kalendarza ściennego zawierającego konkursowe prace plastyczne dzieci. więcej

Nr 3116/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu projektu plakatu o tematyce propagującej zachowania proekologiczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 3115/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2009 - 2013 z perspektywą do roku 2018”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.