Uchwały zarządu

Nr 3134/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności dla projektu – Poprawa dostępu kolejowego
do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej
i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie
– z uwzględnieniem budowy skrzyżowania bocznicy kolejowej z drogą krajową nr 62 wraz z przystankiem na terenie lotniska oraz zakupem 16 sztuk czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
więcej

Nr 3133/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy ramowej
nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”
sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego.
więcej

Nr 3132/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy ramowej
nr 5/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. ze spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego.
więcej

Nr 3131/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego na lata 2009 – 2010. więcej

Nr 3130/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości
w Warszawie, nieruchomości położonej w Otwocku.
więcej

Nr 3129/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zakup usług świadczonych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego
w 2009 r.
więcej

Nr 3128/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. więcej

Nr 3127/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. więcej

Nr 3126/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. więcej

Nr 3125/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.