Uchwały zarządu

Nr 3104/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkól Wyższych „PALMA”.
więcej

Nr 3103/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie.
więcej

Nr 3102/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie na zakup „Systemu do selektywnego schładzania noworodków wraz z monitorowaniem funkcji mózgu”. więcej

Nr 3101/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. więcej

Nr 3100/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Rodziców Szkoły „Żagle” w sprawie współorganizacji przedsięwzięcia społeczno
– kulturalnego pt. „Orszak Trzech Króli” oraz wydatkowania środków na jego realizację.
więcej

Nr 3099/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie pokrycia kosztów wykonania i zakupu elementów wystawienniczych w celach promocyjnych Województwa Mazowieckiego wraz z przygotowaniem ich projektów graficznych. więcej

Nr 3098/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie w sprawie współorganizacji Wigilii Reymontowskiej oraz wydatkowania środków na jej realizację. więcej

Nr 3097/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zakupu usługi zamieszczenia dodatku tematycznego w 6 mazowieckich tygodnikach regionalnych, dotyczącego Chopina. więcej

Nr 3096/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego, składu oraz przygotowaniu do druku przewodnika o życiu i twórczości Fryderyka Chopina na Mazowszu oraz fotografii do tego przewodnika. więcej

Nr 3095/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w dziale archeologii i historii w Muzeum Mazowieckim w Płocku. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.