Uchwały zarządu

Nr 1747/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów, będącej w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego na rzecz Gminy Brwinów

więcej

Nr 1746/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia nowej stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 11A, 11B, 11C, 11D, 11E

więcej

Nr 1745/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie na Osiedlu Zalesie

więcej

Nr 1744/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze spółką „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1743/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego typu 214Mb pomiędzy Województwem Mazowieckim a spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

więcej

Nr 1742/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o przelewie praw z Umowy Rocznej na rok 2016 w ramach Umowy Wsparcia dotyczącej projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1741/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1740/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Aneksu nr 5 do Umowy Ramowej nr 5/WKD/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r., dotyczącej organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r.

więcej

Nr 1739/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Błonie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

więcej

Nr 1738/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Żyrardów w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.