Uchwały zarządu

Nr 1687/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie zmiany harmonogramu spłaty należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.

więcej

Nr 1686/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie rozłożenia na raty oraz odmowy umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od D. D.

więcej

Nr 1685/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2016 rok

więcej

Nr 1684/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej

Nr 1683/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1682/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1681/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie skargi Pani A. K. na Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 1680/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1679/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynagradzania, przyznawania nagród i innych świadczeń Dyrektorom Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

więcej

Nr 1678/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.