Uchwały zarządu

Nr 1717/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu”

więcej

Nr 1716/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji projektu pn.: Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1715/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”

więcej

Nr 1714/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2023 r.

więcej

Nr 1713/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla KT Corporation z Oddziałem w Polsce, będącej członkiem Konsorcjum firm – Wykonawcy sieci „Internet dla Mazowsza” do składania w imieniu Województwa Mazowieckiego wszelkich oświadczeń woli dotyczących Umowy o dostęp do kanalizacji kablowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Umów szczegółowych o dostęp do kanalizacji kablowej na zasadach DRPU zawartych na podstawie Umowy

więcej

Nr 1712/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w pracach komisji wybierającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

więcej

Nr 1711/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie przyjęcia procedury związanej z realizacją zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1710/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski, na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki” nr RPMA.03.01.00-14-001/14, nr rej. MJWPU.420-5/14, nr kanc. 885/14 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1709/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. Województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809.” nr RPMA.03.01.00-14-001/13, nr rej. MJWPU.420-831/13, nr kanc. 2972/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1708/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Internet dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.