Uchwały zarządu

Nr 1727/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1726/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu nieprzydatnej części księgozbioru przejętego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu od Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu w związku z jego likwidacją

więcej

Nr 1725/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu było ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1724/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie było ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1723/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie było ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1722/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach było ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1721/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Kolegium Nauczycielskie w Warszawie było ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1720/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówek oświatowych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Kolegium Pracowników Służb Społecznych było ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1719/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których rozwiązany Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce był ostatnim miejscem pracy

więcej

Nr 1718/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.