Uchwały zarządu

Nr 2358/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu ,,Kompleksowa modernizacja (budowa nowych odcinków) linii kolejowych 47, 48 i 512 wraz z opracowaniem parametrów technicznych dla obsługi trakcyjnej oraz zakupu taboru kolejowego”. więcej

Nr 2357/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 r. więcej

Nr 2356/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 2355/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie współorganizacji konferencji „Małe i średnie firmy w kreowaniu wizerunku Warszawy i Mazowsza”. więcej

Nr 2354/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Zamawiającego przed Sądem Okręgowym w Warszawie. więcej

Nr 2353/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2352/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w sprawie współorganizacji XXXIV Konkursu i Wystawy Ludowej Sztuki Religijnej w Kielcach oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2351/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z organizacją warsztatów szkoleniowych dotyczących finansowania ze środków unijnych zadań z zakresu kultury promocji i turystyki w latach 2007 – 2013, w dniach 29 - 30 listopada 2007 r. oraz Public Relations w dniach 3 - 4 grudnia 2007 r. więcej

Nr 2350/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji wizyty studyjnej na Mazowszu dla organizatorów konferencji i spotkań biznesowych z rynku Europy Zachodniej w dniu 17 listopada 2007 roku, w ramach Forum Gospodarczego „II Środkowoeuropejskie Dni Otwarte Inicjatyw Gospodarczych”. więcej

Nr 2349/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ostrołęckim Centrum Kultury w sprawie współorganizacji XXIII Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2007 w Ostrołęce oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.