Uchwały zarządu

Nr 2604/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie powołania członków Rady Powierniczej przy Instytucie Jana Pawła II, którego organizatorem jest Województwo Mazowieckie i Archidiecezja Warszawska. więcej

Nr 2603/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej

Nr 2602/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie Planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 2601/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 2600/243/05 z dn. 27-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania. więcej

Nr 2599/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 2598/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie dotacji dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na pokrycie kosztów utrzymania w roku 2006. więcej

Nr 2597/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. więcej

Nr 2596/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. więcej

Nr 2595/243/05 z dn. 27-12-2005

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Pana Pawła Korzeniowskiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.