Uchwały zarządu

Nr 2492/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie akceptacji treści poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. więcej

Nr 2491/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie akceptacji treści poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. więcej

Nr 2490/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie akceptacji treści poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie. więcej

Nr 2489/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie układu wykonawczego planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2488/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2487/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. więcej

Nr 2486/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 200 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. więcej

Nr 2485/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do składu Rady Nadzorczej spółki „Nove Kino Siedlce” Sp. z o. o. (spółki celowej) utworzonej przez Instytucję Filmową „MAX–FILM” S.A. do prowadzenia inwestycji w Siedlcach. więcej

Nr 2484/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego przy podejmowaniu uchwały wspólników spółki
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. więcej

Nr 2483/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie upoważnienia do podpisania oświadczenia Zarządu Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.