Uchwały zarządu

Nr 2502/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Kuraszowa. więcej

Nr 2501/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ninków. więcej

Nr 2500/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych i zawarcia umów z gminami na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2499/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zakupu specjalnych ubrań zimowych w celu doposażenia ratowników Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. więcej

Nr 2498/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. więcej

Nr 2497/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej

Nr 2496/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2495/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku. więcej

Nr 2494/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie akceptacji treści poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 2493/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie akceptacji treści poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.