Uchwały zarządu

Nr 2522/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. więcej

Nr 2521/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2520/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2519/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajmie sali konferencyjnej oraz usług gastronomicznych w ramach organizacji roboczego spotkania Dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2518/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności niektórych poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. więcej

Nr 2517/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku. więcej

Nr 2516/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu ratownictwa medycznego w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej

Nr 2515/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w zakresie transfuzjologii klinicznej w ramach stażu podyplomowego lekarzy. więcej

Nr 2514/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w zakresie bioetyki i prawa medycznego w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej

Nr 2513/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie skargi Pana Emiliana Dzienisa z dnia 22 września 2007 r., w części dotyczącej nie wydania przez lekarza Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy na druku ZLA. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.