Uchwały zarządu

Nr 2512/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. więcej

Nr 2511/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. więcej

Nr 2510/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską, dotyczącego współdziałania na rzecz rozwoju akademickiej służby zdrowia. więcej

Nr 2509/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ,,PALMA”. więcej

Nr 2508/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie aneksu do porozumienia dotyczącego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Powiat Szydłowiecki zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. więcej

Nr 2507/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatami dotyczących współfinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP działających na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz wydatkowania środków na ich realizację. więcej

Nr 2506/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zawarcia porozumień z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatami dotyczących współfinansowania zakupu dwóch zestawów do ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim oraz wydatkowania środków na ich realizację. więcej

Nr 2505/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skibniew. więcej

Nr 2504/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Glinianka. więcej

Nr 2503/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Błonie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.