Uchwały zarządu

Nr 2555/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie porozumienia dotyczącego realizacji zadania MAZ/09. więcej

Nr 2554/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie aneksu nr 1 do umowy w sprawie określenia przeznaczenia i zasad rozliczania dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. IV Pułku Ułanów”. więcej

Nr 2553/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 1/NI.I.III/D/07 z dnia 7 marca 2007 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2552/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wydatkowania kwoty 16.500.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do dotacji/rekompensaty za rok 2006 w związku z końcowym rozliczeniem umowy rocznej na realizację przewozów regionalnych przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. więcej

Nr 2550/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Rodziny Wilczewskich 5 w Radomiu. więcej

Nr 2549/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” w Konstancinie – Jeziorna na wynajęcie w trybie przetargu pomieszczeń w budynku głównym na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 2548/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” w Konstancinie – Jeziorna na wydzierżawienie w trybie przetargu powierzchni w budynku głównym Centrum i budynku Ambulatorium na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziorna oraz w holu Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie - Jeziorna. więcej

Nr 2547/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 na usunięcie 12 drzew oraz powierzchni zakrzewionej rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sanatoryjnej 1 w Komorowie. więcej

Nr 2545/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz świadczenia dodatkowego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od dnia 1 stycznia 2008 r. więcej

Nr 2544/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.