Uchwały zarządu

Nr 2543/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie przeznaczenia środków na organizację szkolenia dla kadry kierowniczej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 grudnia 2007 r. więcej

Nr 2541/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Przasnyski przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel. więcej

Nr 2540/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

Nr 2539/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie. więcej

Nr 2538/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2537/96/07 z dn. 04-12-2007

uchylająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów przyjęcia na Mazowszu delegacji z Prowincji Bas – Congo (Demokratyczna Republika Konga) w dniach 27 października – 1 listopada 2007 roku. więcej

Nr 2536/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na organizację inauguracyjnego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. więcej

Nr 2535/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zakup i wykonanie nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2534/95/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i wykonanie sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie oraz wydatkowania środków finansowych na ich zakup i wykonanie. więcej

Nr 2533/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.