Uchwały zarządu

Nr 2482/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007- 2009. więcej

Nr 2481/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). więcej

Nr 2480/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla Projektu „Samorządowy program finansowania rozwoju infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.” i zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego podpisanego między Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. a Deutsche Bankiem AG. więcej

Nr 2479/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. więcej

Nr 2478/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Dobre dotyczącego współorganizacji konkursu ekologicznego z zakresu gospodarki odpadami „Zbiórka baterii”, oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2477/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 17/2007/inf z dnia 7 maja 2007r. dotyczącej rozporządzania informacją geologiczną. więcej

Nr 2476/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez łosie w sadach: pani Anny Matysiak i pana Ryszarda Sabały. więcej

Nr 2475/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 roku. więcej

Nr 2473/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego dotyczącego współorganizacji Festiwalu Targi Nowej Dramaturgii i Sztuki - Radom 2007 oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2472/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zakupu usługi zamieszczenia artykułu reklamowego w wydawnictwie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” pt. „Wieś polska zaprasza” do wykorzystania w celach promocyjnych Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.