Uchwały zarządu

Nr 997/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Płockim dotyczącego pomocy finansowej na doposażenie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. więcej

Nr 996/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków nie wygasających z upływem 2003 r. więcej

Nr 995/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok. więcej

Nr 994/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie zatwierdzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2003 r. więcej

Nr 993/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie preliminarza wydatków związanych z wizytą delegacji Obwodu Smoleńskiego w dniach 15-18 grudnia 2003 r. więcej

Nr 992/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie zakończenia likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Warszawie. więcej

Nr 991/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania. więcej

Nr 990/76/03 z dn. 09-12-2003

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z ustawą o finansach publicznych. więcej

Nr 989/76/03 z dn. 09-12-2003

w sprawie zbycia samochodów osobowych. więcej

Nr 988/76/03 z dn. 09-12-2003

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu udzielania zamówień publicznych na 2003 r. o wartości powyżej 30 000 euro realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.